Nawigacja

2020

Dziennik Urzędowy 3/2020

Decyzja NR DRR-WRRR.715.17.2019.EM Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie bezumownego korzystania przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z OIU – stacji pasażerskiej zarządzanej przez ,,Urbitor” sp. z o.o.

Numer pozycji: 3

Data aktu: 13.01.2020

Data publikacji: 13.02.2020


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry