Nawigacja

2020

Dziennik Urzędowy 2/2020

Decyzja NR DRR-WRRR.712.13.2019.AKK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków umowy dotyczących wykorzystania zdolności przepustowej na infrastrukturze kolejowej między Arriva RP sp. z o.o. a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Numer pozycji: 2

Data aktu: 13.12.2019

Data publikacji: 07.02.2020


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry