Nawigacja

2020

Dziennik Urzędowy 1/2020

Decyzja NR DRR-WRRR.712.5.2019.AKK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków umowy dotyczących wykorzystania zdolności przepustowej na infrastrukturze kolejowej między PKP Cargo S.A. a „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o.

Numer pozycji: 1

Data aktu: 29.11.2019

Data publikacji: 07.02.2020


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry