Nawigacja

2020

Dziennik Urzędowy 10/2020

Decyzja Nr DRR-WRRR.710.10.2019.AKK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 23 marca 2020 r. uchylająca decyzję Nr DRR-WRRR.710.9.2018.KK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Numer pozycji: 10

Data aktu: 23.03.2020

Data publikacji: 03.04.2020


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry