Nawigacja

2019

Dziennik Urzędowy 24/2019

Decyzja Nr DPP-WOPN.717.2.2019.PL Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany decyzji Prezesa UTK z 4 kwietnia 2018 r. znak: DPP-WPAN.717.4.2017.AnK

Numer pozycji: 24

Data aktu: 30.05.2019

Data publikacji: 02.07.2019


Metadane

Organ wydający:
Ignacy Góra
do góry