Nawigacja

2019

Dziennik Urzędowy 23/2019

Decyzja Nr DRR-WLKD.730.9.2019.TJ Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia projektu cennika opłat Zarządcy „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o. za korzystanie z infrastruktury kolejowej na okres rocznego rozkładu jazdy pociągów 2019/2020

Numer pozycji: 23

Data aktu: 17.06.2019

Data publikacji: 28.06.2019


Metadane

Organ wydający:
Ignacy Góra
do góry