Nawigacja

2019

Dziennik Urzędowy 22/2019

Decyzja Nr DRR-WLKD.730.5.2019.AO Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu cennika przedłożonego przez PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście sp. z o.o. w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na rozkład jazdy pociągów 2019/2020

Numer pozycji: 22

Data aktu: 12.06.2019

Data publikacji: 27.06.2019


Metadane

Organ wydający:
Ignacy Góra
do góry