Nawigacja

2019

Dziennik Urzędowy 25/2019

Decyzja Nr DPP-WOPN.717.1.2019.PL Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany decyzji Prezesa UTK z 4 kwietnia 2018 r. znak: DPP-WPAN.717.5.2017.AnK

Numer pozycji: 25

Data aktu: 05.06.2019

Data publikacji: 02.07.2019


Metadane

Organ wydający:
Ignacy Góra
do góry