Nawigacja

2018

Dziennik Urzędowy 29/2018

Decyzja nr DRR-WLKD.730.7.2018.AO Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 22 sierpnia 2018 r.w sprawie zatwierdzenia projektu cennika przedłożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej na rjp 2018/2019.

Numer pozycji: 29

Data aktu: 22.08.2018

Data publikacji: 23.08.2018


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry