Nawigacja

2018

Dziennik Urzędowy 28/2018

Decyzja DRR-WLKD.730.12.2018.AO Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 lipca 2018 r. dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w sprawie zatwierdzenia projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na rjp 2018/2019

Numer pozycji: 28

Data aktu: 10.07.2018

Data publikacji: 25.07.2018


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry