Nawigacja

2018

Dziennik Urzędowy 25/2018

Decyzja DRR-WLKD.730.17.2018.EN Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 5 czerwca 2018 r. dla Śląskiego Centrum Logistyki S.A. umarzająca postępowanie administracyjne w przedmiocie zatwierdzenia projektu cennika dostępu do infrastruktury kolejowej znajdującej się na bocznicy kolejowej należącej do Śląskiego Centrum Logistyki S.A. – Port w Gliwicach, na rozkład jazdy pociągów 2018/2019

Numer pozycji: 25

Data aktu: 05.06.2018

Data publikacji: 26.06.2018


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry