Nawigacja

2018

Dziennik Urzędowy 24/2018

Decyzja DRRK-WKL.730.31.2017.EN Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 16 stycznia 2018 r. dla „Intergas” sp. z o.o. umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie akceptacji cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej na rozkład jazdy pociągów 2017/2018

Numer pozycji: 24

Data aktu: 16.01.2018

Data publikacji: 26.06.2018


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry