Nawigacja

2018

Dziennik Urzędowy 23/2018

Decyzja DRR-WLKD.730.5.2018.EN Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 maja 2018 r. dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w sprawie zatwierdzenia projektu cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej na rozkład jazdy pociągów od 10 grudnia 2017 r. do 8 grudnia 2018 r.

Numer pozycji: 23

Data aktu: 10.05.2018

Data publikacji: 26.06.2018


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry