Nawigacja

2018

Dziennik Urzędowy 22/2018

Decyzja DRR-WLKD.730.8.2018.EN Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 6 czerwca 2018 r. dla Exila sp. z o.o. w sprawie umorzenia postępowania administracyjne w przedmiocie zatwierdzenia projektu cennika opłat za korzystanie z bocznicy kolejowej „Jęzor” w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej i opłat dodatkowych na rozkład jazdy pociągów 2018/2019

Numer pozycji: 22

Data aktu: 06.06.2018

Data publikacji: 22.06.2018


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry