Nawigacja

2018

Dziennik Urzędowy 26/2018

Decyzja DRR-WLKD.730.1.2018.EN Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 13 czerwca 2018 r. dla Exila sp. z o.o. umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu cennika za korzystanie z bocznicy kolejowej „Jęzor” w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej i opłat dodatkowych na rjp 2017/2018

Numer pozycji: 26

Data aktu: 13.06.2018

Data publikacji: 26.06.2018


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry