Nawigacja

2024

Dziennik Urzędowy 9/2024

DECYZJA Nr DRR-WLKD.730.5.2024.MK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie projektu cennika przedłożonego przez PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście sp. z o.o. w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na rjp 2024/2025.

Numer pozycji: 9

Data aktu: 10.06.2024

Data publikacji: 27.06.2024


Metadane

Organ wydający:
Ignacy Góra
do góry