Nawigacja

2024

Dziennik Urzędowy 8/2024

Decyzja NR DRR-WRRR.710.2.2024.MGG Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 07 maja 2024 r. Stwierdzająca naruszenie przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. przepisów z zakresu kolejnictwa, tj. art. 9ma ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym.

Numer pozycji: 8

Data aktu: 07.05.2024

Data publikacji: 27.06.2024


Metadane

Organ wydający:
Ignacy Góra
do góry