Nawigacja

2023

Dziennik Urzędowy 1/2023

Decyzja NR DRR-WLKD.730.13.2022.JP Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia projektu cennika PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. dotyczącego sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej, obejmującego kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników na rozkład jazdy pociągów 2022/2023

Numer pozycji: 1

Data aktu: 20.12.2022

Data publikacji: 02.01.2023


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry