Nawigacja

2022

Dziennik Urzędowy 34/2022

Decyzja nr DRR-WRRR.712.9.2022.AKK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 9 grudnia 2022 r. zastępująca umowę o wykorzystanie zdolności przepustowej pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a POLREGIO S.A.

Numer pozycji: 34

Data aktu: 09.12.2022

Data publikacji: 22.12.2022


Metadane

Organ wydający:
do góry