Nawigacja

2022

Dziennik Urzędowy 22/2022

Decyzja nr DRR-WLKD.730.4.2022.JP Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie projektu cennika dotyczącego sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej obejmującego kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników na rozkład jazdy pociągów 2022/2023.

Numer pozycji: 22

Data aktu: 27.07.2022

Data publikacji: 02.08.2022


Metadane

Organ wydający:
do góry