Nawigacja

2020

Dziennik Urzędowy 17/2020

Decyzja nr DRR-WRRR.712.5.2020.EM Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2019/2020, zawartej między STK S.A. a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Numer pozycji: 17

Data aktu: 24.08.2020

Data publikacji: 16.11.2020


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry