Nawigacja

2020

Dziennik Urzędowy 14/2020

Decyzja nr DRR-WLKD.730.2.2020.AO Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 24 lipca 2020 r. dla PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście sp. z o.o. w sprawie zatwierdzenia projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na rjp 2020/2021.

Numer pozycji: 14

Data aktu: 24.07.2020

Data publikacji: 03.08.2020


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry