Nawigacja

2019

Dziennik Urzędowy 10/2019

Decyzja Nr DRR-WRRR.712.2.2019.EM Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji zastępującej umowę między PKP Cargo S.A. a „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o. o wykorzystanie zdolności przepustowej na rozkład jazdy pociągów 2017/2018

Numer pozycji: 10

Data aktu: 09.04.2019

Data publikacji: 24.05.2019


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry