Nawigacja

2019

Dziennik Urzędowy 9/2019

Decyzja Nr DRR-WRRR.715.1.2019.AKK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nieprawidłowego uregulowania praw i obowiązków operatora i przewoźnika przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w umowach o wykorzystanie zdolności przepustowej na roczny rozkład jazdy pociągów 2018/2019

Numer pozycji: 9

Data aktu: 10.04.2019

Data publikacji: 09.05.2019


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry