Nawigacja

2019

Dziennik Urzędowy 6/2019

Decyzja NR DRRK-WR.712.7.2017.AKK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wydania decyzji zastępującej umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej do przewozu rzeczy w rocznym rozkładzie jazdy 2014/2015 pomiędzy DB Cargo a spółką CARGOTOR

Numer pozycji: 6

Data aktu: 28.06.2018

Data publikacji: 23.04.2019


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry