Nawigacja

2019

Dziennik Urzędowy 5/2019

Decyzja Nr DRR-WRRR.711.2.2018.AKK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie skargi „Kolei Mazowieckich KM” sp. z o.o. na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącej odmowy rozpatrzenia wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej w ramach rocznego rozkładu jazdy 2017/2018 w relacjach handlowych Warszawa Zachodnia – Dęblin oraz Dęblin – Warszawa Zachodnia.

Numer pozycji: 5

Data aktu: 30.08.2018

Data publikacji: 23.04.2019


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry