Nawigacja

2018

Dziennik Urzędowy 34/2018

Decyzja Nr DRRK-WR.714.12.2017.ŁB Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany przez PKP S.A. regulaminu dostępu przez licencjonowanych przewoźników kolejowych do obiektu infrastruktury usługowej – stacji pasażerskiej.

Numer pozycji: 34

Data aktu: 10.10.2018

Data publikacji: 12.10.2018


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry