Nawigacja

2017

Dziennik Urzędowy 55/2017

Decyzja Nr DRRK-WKL.730.30.2017.RK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu cennika przedłożonego przez TRACK TEC S.A. w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej na okres od 10 grudnia 2017 r. do 8 grudnia 2018 r.

Numer pozycji: 55

Data aktu: 12.12.2017

Data publikacji: 15.12.2017


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry