Nawigacja

2017

Dziennik Urzędowy 54/2017

Decyzja Nr DRRK-WR.712.6.2017.ER Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków przydzielania zdolności przepustowej przewoźnikowi kolejowemu Arriva RP przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP PLK w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018.

Numer pozycji: 54

Data aktu: 08.12.2017

Data publikacji: 15.12.2017


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry