Nawigacja

2024

Dziennik Urzędowy 6/2024

DECYZJA nr DRR-WLKD.732.5.2023.MGG Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 22 kwietnia 2024 r. utrzymująca w mocy decyzję Prezesa UTK z 27 października 2023 r., znak: DRR-WLKD.732.3.2022.AKK, nakazującą PKP S.A. wprowadzenie zmian w „Regulaminie dostępu przez licencjonowanych przewoźników kolejowych do obiektu infrastruktury usługowej – stacji pasażerskiej”.

Numer pozycji: 6

Data aktu: 22.04.2024

Data publikacji: 07.05.2024


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry