Nawigacja

2023

Dziennik Urzędowy 10/2023

Decyzja NR DPP-WOPN.718.6.2022.JK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania Leo Express otwartego dostępu dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie międzynarodowej Praha hl.n. – Wrocław Główny – Praha hl.n., w zakresie odcinka przebiegającego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Numer pozycji: 10

Data aktu: 19.04.2023

Data publikacji: 05.05.2023


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry