Nawigacja

2023

Dziennik Urzędowy 5/2023

DECYZJA NR DPP-WOPN.717.16.2022.JK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 12 marca 2023 r. w sprawie przyznania RegioJet otwartego dostępu na trasie krajowej Kraków Główny – Gdynia Główna – Kraków Główny w okresie od 11 grudnia 2022 r. do 11 grudnia 2027 r., tj. w rocznych rozkładach jazdy pociągów: 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027.

Numer pozycji: 5

Data aktu: 12.03.2023

Data publikacji: 11.04.2023


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry