Nawigacja

2022

Dziennik Urzędowy 4/2022

Decyzja nr DRR-WLKD.730.12.2021.AO Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie projektu cennika, w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej dla infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm na rjp 2022/2023

Numer pozycji: 4

Data aktu: 25.03.2022

Data publikacji: 28.03.2022


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry