Nawigacja

2020

Dziennik Urzędowy 28/2020

Decyzja DPP-WOPN.718.1.2020.AJ Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania RegioJet otwartego dostępu dla pasażerskich przewozów kolejowych, w zakresie odcinka przebiegającego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla trasy międzynarodowej w relacji Praha hl. n. – Przemyśl Główny i w relacji powrotnej.

Numer pozycji: 28

Data aktu: 11.12.2020

Data publikacji: 29.12.2020


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry