Nawigacja

2020

Dziennik Urzędowy 12/2020

Decyzja nr DRR-WLKD.730.5.2020.AO Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 15 czerwca 2020 r. dla Województwa Dolnośląskiego - Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na rjp 2020/2021.

Numer pozycji: 12

Data aktu: 15.06.2020

Data publikacji: 24.06.2020


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry