Nawigacja

2019

Dziennik Urzędowy 12/2019

Decyzja Nr DRR-WLKD.730.1.2019.EJ Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu cennika opłat Przedsiębiorstwa Transportowo – Sprzętowego „Betrans” sp. z o.o. za korzystanie z infrastruktury kolejowej na okres rocznego rozkładu jazdy pociągów 2019/2020

Numer pozycji: 12

Data aktu: 09.05.2019

Data publikacji: 24.05.2019


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry