Nawigacja

2019

Dziennik Urzędowy 3/2019

Decyzja nr DRR-WRRR.714.15.2018.AKK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany przez PKP S.A. regulaminu dostępu przez licencjonowanych przewoźników kolejowych do obiektu infrastruktury usługowej – stacji pasażerskiej

Numer pozycji: 3

Data aktu: 15.03.2019

Data publikacji: 29.03.2019


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry