Nawigacja

2018

Dziennik Urzędowy 20/2018

Decyzja DRR-WLKD.730.16.2018.EN Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 11 czerwca 2018 r. dla CARGOTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej na rjp 2018/2019

Numer pozycji: 20

Data aktu: 11.06.2018

Data publikacji: 20.06.2018


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry