Nawigacja

2018

Dziennik Urzędowy 18/2018

Decyzja DRR-WLKD.730.9.2018.AO Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 8 czerwca 2018 r. dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na rjp 2018/2019

Numer pozycji: 18

Data aktu: 08.06.2018

Data publikacji: 20.06.2018


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry