Nawigacja

2018

Dziennik Urzędowy 4/2018

Decyzja Nr DPP-WPAN.717.11.2017.AnK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyznania „PKP Intercity” S.A. z siedzibą w Warszawie otwartego dostępu dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Słupsk – Ustka – Słupsk

Numer pozycji: 4

Data aktu: 26.03.2018

Data publikacji: 04.04.2018


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry