Nawigacja

2018

Dziennik Urzędowy 1/2018

Decyzja Nr DRRK-WR.711.31.2017.ŁB Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie skargi „Kolei Mazowieckich KM” sp. z o.o. na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącej odmowy rozpatrzenia wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej w ramach rocznego rozkładu jazdy 2017/2018 w relacjach handlowych Warszawa Zachodnia – Dęblin oraz Dęblin – Warszawa Zachodnia

Numer pozycji: 1

Data aktu: 06.03.2018

Data publikacji: 13.03.2018


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry