Nawigacja

2017

Dziennik Urzędowy 43/2017

Decyzja nr DRRK-WR.715.34.2016.AnK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania Arriva RP sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu otwartego dostępu dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Warszawa Wschodnia – Poznań Główny – Warszawa Wschodnia.

Numer pozycji: 43

Data aktu: 21.08.2017

Data publikacji: 25.08.2017


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry