Nawigacja

2017

Dziennik Urzędowy 29/2017

Decyzja NR DRRK-WKL.730.10.2017.EN Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu cennika przedłożonego Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego przez Cargotor sp. z o.o. przy wniosku z 10 kwietnia 2017 r., uzupełnionym pismem z 8 maja 2017 r., w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej na rozkład jazdy pociągów 2017/2018.

Numer pozycji: 29

Data aktu: 11.07.2017

Data publikacji: 14.07.2017


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry