Nawigacja

2017

Dziennik Urzędowy 24/2017

Decyzja nr DRRK-WKL.730.14.2017.PW Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej na rjp 2017/2018, przedłożonego przy wniosku Zarządcy z 7 marca 2017 r. nr NK.047.06.2017 (data wpływu do Urzędu Transportu Kolejowego – 12 kwietnia 2017 r.), sprecyzowanego pismem z 23 maja 2017 r. nr NK.047.06.2017, przedłożonego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu

Numer pozycji: 24

Data aktu: 06.07.2017

Data publikacji: 12.07.2017


Metadane

Organ wydający:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
do góry