Nawigacja

Tag EUROTERMINAL SŁAWKÓW

Numer pozycji Tytuł Data aktu Data publikacji Plik
9

Dziennik Urzędowy 9/2022
Decyzja nr DRR-WLKD.730.8.2022.AO Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie projektu cennika „Euroterminal Sławków” sp. z o.o., przedłożonego Prezesowi UTK, w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej na rozkład jazdy pociągów RJP 2022/2023.

13.06.2022 15.06.2022
1

Dziennik Urzędowy 1/2020
Decyzja NR DRR-WRRR.712.5.2019.AKK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków umowy dotyczących wykorzystania zdolności przepustowej na infrastrukturze kolejowej między PKP Cargo S.A. a „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o.

29.11.2019 07.02.2020
41

Dziennik Urzędowy 41/2019
Decyzja nr DRR-WRRR.712.4.2019.AKK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie ustalenia warunków przydzielania zdolności przepustowej przewoźnikowi kolejowemu PKP Cargo S.A. przez zarządcę infrastruktury kolejowej „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o. w rozkładzie jazdy pociągów 2018/2019.

09.10.2019 04.12.2019
23

Dziennik Urzędowy 23/2019
Decyzja Nr DRR-WLKD.730.9.2019.TJ Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia projektu cennika opłat Zarządcy „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o. za korzystanie z infrastruktury kolejowej na okres rocznego rozkładu jazdy pociągów 2019/2020

17.06.2019 28.06.2019
11

Dziennik Urzędowy 11/2019
Decyzja Nr DRR-WRRR.712.15.2018.EM Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji zastępującej umowę między PKP Cargo S.A. a „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o. o przydzielenie zdolności przepustowej na rozkład jazdy pociągów 2017/2018

10.04.2019 24.05.2019
10

Dziennik Urzędowy 10/2019
Decyzja Nr DRR-WRRR.712.2.2019.EM Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji zastępującej umowę między PKP Cargo S.A. a „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o. o wykorzystanie zdolności przepustowej na rozkład jazdy pociągów 2017/2018

09.04.2019 24.05.2019
19

Dziennik Urzędowy 19/2018
Decyzja DRR-WLKD.730.13.2018.TJ Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 11 czerwca 2018 r. dla „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie w sprawie zatwierdzenia projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na rjp 2018/2019

11.06.2018 20.06.2018
47

Dziennik Urzędowy 47/2017
Decyzja nr DRRK-WKL.730.17.2017.PW Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie zatwierdzenia projektu cennika przedłożonego przez „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o. w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej na rjp 2017/2018

03.11.2017 07.11.2017
30

Dziennik Urzędowy 30/2017
Decyzja nr DRRK-WKL.730.15.2017.PW Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu cennika przedłożonego Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego przez „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o. przy wniosku z 10 kwietnia 2017 r. nr ES/DRZ/928/17 w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej na rjp 2017/2018.

17.07.2017 18.07.2017
do góry