Nawigacja

Tag umorzenie postępowania

Numer pozycji Tytuł Data aktu Data publikacji Plik
8

Dziennik Urzędowy 8/2022
Decyzja nr DPP-WOPN.717.5.2019.AJ Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 29 kwietnia 2022 r. umarzająca w całości postępowanie administracyjne wszczęte z wniosku Leo Express s.r.o. z siedzibą w Pradze o przyznanie otwartego dostępu na trasie Kraków Główny – Warszawa Wschodnia i w relacji powrotnej.

29.04.2022 06.05.2022
8

Dziennik Urzędowy 8/2021
Decyzja DRR-WRRR.711.6.2021.AKK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 5 października 2021 r. umarzająca w całości postępowanie administracyjne względem PKP Polskie Linie Kolejkowe S.A. dotyczące kar nakładanych na stacji Gdańsk Port Północny

05.10.2021 18.10.2021
6

Dziennik Urzędowy 6/2021
Decyzja NR DPP-WOPN.718.2.2020.JK Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 8 października 2021 r. w sprawie umorzenia postępowania prowadzonego na wniosek RegioJet w sprawie przyznania otwartego dostępu na trasie Przemyśl Główny – granica państwa – Lviv i w relacji powrotnej

08.10.2021 11.10.2021
1

Dziennik Urzędowy 1/2021
Decyzja DRR-WLKD.730.13.2020.RT Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 18 marca 2021 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu cennika przedłożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej dla infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm na rjp 2021/2022.

18.03.2021 25.03.2021
do góry